Neler yeni

Türkiye bölgeleri

Evren

Kayıtlı Kullanıcı
Türkiye’nin 7 Bölgesi ve Özellikleri Kısaca
Türkiye
Cumhuriyeti 7 bölgeye sahip çok geniş bir ülkedir. Çeşitli iklimlere ve yer şekillerine kucak
açan zengin bir yapıya sahiptir. Bundan dolayıdır ki yüzyıllar boyunca bu
topraklarda onlarca medeniyet kurulmuş, ve bir o kadar da zengin yapısı
sebebiyle savaşlar çıkmıştır.

Türkiye
Cumhuriyeti;

Marmara
Bölgesi
Ege Bölgesi
Akdeniz
Bölgesi
İç Anadolu
Bölgesi
Karadeniz
Bölgesi
Doğu Anadolu
Bölgesi
Güneydoğu
Anadolu Bölgesi olmak üzere 7 coğrafi yapıya ayrılmaktadır.
Marmara Bölgesi
Marmara
Bölgesi sınırları çizilirken Marmara Denizi’nin etkisinde kalan yerler ve
benzer özellik gösteren yöreler göz önünde bulundurulmuştur.

-Ülkenin
kuzey-batısında yer alır.
-En tehlikeli
deprem kuşağı bu bölgede bulunur.
-Güneydoğu
Anadolu bölgesinden sonra en küçük ikinci bölgedir.
-Bölgede
sanayi gelişimi üst düzeydedir ve bu yüzden ekonomisi en gelişmiş bölgemizdir.
-Ortalama
yükseltisi olarak en az olan bölgemizdir.
-İklim ve
bitki örtüsü bakımından geçiş özelliği gösterir. ( Yer yer Akdeniz, Karasal ve
Karadeniz iklimleri görünür.)
-Tam bir
kültür beşiği olan İstanbul bu bölgede bulunur. Bölgenin turizm ihtiyacını tek
başına sırtlar nitelikte bir şehirdir.
Ege Bölgesi
-Yoğunluk
bakımından en yoğun nüfus oranına sahip ikinci bölgemizdir.
-Kıyı
bölgelerinde nüfus artarken iç bölgelerde yükseltinin artması nedeniyle
seyrekleşir.
-Kıyı
bölgeleri sürekli göç alır.
-En yüksek
kentleşme oranına sahip bölgemizdir.
-İzmir şehri
önemli bir liman kentidir.
Akdeniz Bölgesi
-En büyük ova
olan Çukurova bu bölgede bulunur.
-Ülkemizin en
güneyinde buluna bölgedir.
-Nüfus
bakımından tarım ve sanayide gelişmiş kıyı bölgeleri daha yoğundur.
-Özellikle
turizm sektörü bu bölgede çok gelişmiştir.
İç Anadolu Bölgesi
-Bölgenin
neredeyse tamamı yayla ve ovalarla kaplıdır.
-Tüm bölgede
karasal iklim özellikleri görülür.
-Başkent
Ankara bu bölgede bulunur.
-En büyük
yüzölçümü ve nüfusa sahip ikinci bölgedir.
-Ekonomik
olarak tarım sektörü gelişmiştir.
-Eski zaman
topraklarına sahip olduğu işin deprem riski çok azdır.
Karadeniz Bölgesi
-Bu bölgeden
çok fazla boylam geçmektedir. Bu yüzden çok fazla yerel saat farkına sebep
olmaktadır.
-En fazla
yağış alan bölgemizdir.
-Sanayi
sektörü gelişmediği için yurt dışına en çok göç veren bölgemizdir.
-Bütün bölge
ağaçlarla kaplıdır. Yapılar genelde ahşaptır.
-Fındık ve
çay Karadeniz Bölgesinin ekonomi yelpazesinde büyük öneme sahip tarım
ürünleridir.
Doğu Anadolu Bölgesi
-Türkiye’nin
en büyük coğrafi bölgesidir.
-Nüfus
yoğunluğu olarak azdır. Kilometre kare başına yaklaşık 36 insan düşüyor.
-Bölge
genelde dağlıktır.
-Denizden
uzak olmasından ve yükseltinin fazla olmasından dolayı karasal iklim görülür.
-Yıllık
sıcaklık farkı en fazla olan bölgemizdir.
-Şehirleşme
oranı azdır.
-Bölgenin
ekonomik ağı hayvancılık üzerinedir.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
-En az nüfusa
sahip bölge olmasına karşın nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının üzerindedir. Bunun sebebi ise yüzölçümün küçük olması.
-Aşırı
buharlaşmadan dolayı kuraklık kendisini etkili biçimde gösterir.
-Bölgenin
batı kesminde Akdeniz iklimi az da olsa görülür.
-Genel bitki
örtüsü bozkırdır.


-En önemli
ekonomik faaliyeti hayvancılıktır. Ama son yıllarda oluşturulan projeler ile tarım
yönü ön plana çıkmaya başlamıştır.