Neler yeni

Iştikak ( türetme )

KahtaLi

Admin
Iştikak ( türetme )Aynı kökten türeyen sözcükleri bir arada kullanmaya iştikak denir.

ÖRNEKLER

* "Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler
Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler."
* "Karşısında nice erbâb-ı denaât titrer
Hâkim-i mahkeme-i hükm-i cezâdır kalemim."
* "Hâlâ o cehâlet, o tecâhül ve techil !"​