Neler yeni

Ağ Tasarımı

KahtaLi

Admin
Ağ Tasarımı

1. AĞ TASARIMI

1.1. Ağ İletişimi

Bilgi ve iletişim, bilgi paylaşımının giderek önem kazandığı dijital dünyanın önemli
kavramları arasındadır. Bilginin farklı kaynaklar arasında transferi, kaynakların çok sayıda
kişi tarafından paylaşılması ve yer, zaman sorunu olmaksızın insanların birbirleriyle
haberleşebilmesi yaşadığımız çağda bilgisayar ağları kavramını bir kez daha önemli
kılmaktadır.
1.1.1. Paralel İletişim
Paralel veri iletimi, bir veri içindeki bitlerin aynı anda gönderilmesidir. Paralel veri
iletiminde gönderilecek bilginin her biti için ayrı bir kablo bağlantısı bulunur.
1.1.2. Seri İletişim
Seri veri iletimi, bir veri içindeki bitlerin aynı hat üzerinden ard arda gönderilmesidir.
Bilgisayar ağlarında kullanılan iletişim seri iletişimdir.
Seri veri iletiminde, bir kerede bir karakterin sadece bir biti iletilir. Alıcı makine,
doğru haberleşme için karakter uzunluğunu, başla-bitir (start-stop) bitlerini ve iletim hızını
bilmek zorundadır. Paralel veri iletiminde, bir karakterin tüm bitleri aynı anda iletildiği için
başla-bitir bitlerine ihtiyaç yoktur. Dolayısıyla doğruluğu daha yüksektir. Paralel veri iletimi,
bilginin tüm bitlerinin aynı anda iletimi sebebiyle çok hızlıdır.